De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering die gehouden zal worden op maandag 26 november om 20:00 uur in de Ark. Vanaf 19:30 liggen de notulen van de vorige gemeenteavond en de begrotingen ter inzage.

Agenda gemeenteavond

  1. Opening
  2. Bezinningsmoment
  3. Notulen vorige gemeenteavond
  4. Mededelingen kerkenraad
  5. Begroting 2018 College van Kerkrentmeesters
  6. Begroting 2018 College van Diakenen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
Categorieën: Kerkenraad