De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering die gehouden zal worden op maandag 26 november om 20:00 uur in de Ark.

Wij als kerkenraad vinden het fijn als er veel gemeenteleden aanwezig zijn op een gemeentevergadering, omdat het verbondenheid uitstraalt en omdat we dan het gevoel hebben dat gemeenteleden met ons mee willen denken. We staan er als kerkenraad niet alleen voor, gemeente-zijn en de koers die we willen varen is een zaak van ons allemaal. Daarnaast vinden we het belangrijk om elkaar in geloof te ontmoeten. Ook daar willen we op deze avond mee bezig zijn.

De kerkenraad is op dit moment druk bezig met o.a. jeugdbeleid en het vinden van andere organisatievormen, maar voor concrete plannen of zelfs voorstellen op dit gebied komt deze avond te vroeg. Wel kunnen we een beeld schetsen van de voortgang ervan.

Daarnaast zal het agendapunt ‘financiën’ een plekje krijgen op de gemeentevergadering.

De definitieve agenda voor de gemeenteavond kunt u lezen in de Kerkklank van november, maar de datum kunt u alvast noteren.

Wees welkom!