Om alvast te noteren in uw agenda: de kerkenraad is voornemens om een gemeenteochtend te houden op zondag 12 september 2021, na afloop van de dienst. Het thema is “Toekomstvisie”.


Categorieën: Startzondag