Zoals beloofd tijdens de gemeentevergadering van zondag 31 maart jl, willen we u uitnodigen voor een gemeentevergadering op zondag 7 juli 2019 na afloop van de ochtenddienst (richttijd: 11:15). Het zal een korte bijeenkomst worden van 30-45 minuten waarbij het vooral zal gaan over de stand van zaken aangaande de nieuwe organisatievorm. Rond de datum van 7 juli ontvangen alle gemeenteleden hier ook persoonlijk informatie over (o.a. wijkindeling en samenstelling kerkenraad).

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Organisatie nieuwe stijl: waar staan we nu?
  3. Financiën
  4. Mededelingen uit de kerkenraad
  5. Notulen gemeentevergadering van 31 maart 2019
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Tijdens het koffiedrinken voorafgaand aan de vergadering liggen de notulen van de gemeentevergadering van 31 maart 2019 ter inzage.

We hopen u op 7 juli te kunnen begroeten!

Namens de kerkenraad,

Tineke Schepers, scriba