Elk najaar organiseren we een gemeentevergadering om u te informeren over de zaken waar de kerkenraad mee bezig is en om te horen wat er in de gemeente leeft. Ook is er de verplichting om de gemeente de begroting voor het komende jaar (2020) voor te leggen. Daarnaast vinden we het fijn om elkaar te ontmoeten omdat we samen gemeente zijn.

We willen u daarom uitnodigen voor de gemeentevergadering die gehouden wordt op zondag 17 november 2019 na afloop van de ochtenddienst. Eerst is er een kop koffie, waarna we om ongeveer 11:15 willen beginnen met de vergadering.

Op dit moment zijn er geen grote beleidspunten om te bespreken. We verwachten dan ook dat de vergadering niet later dan 12:00 uur zal eindigen.

De agenda van deze ochtend (onder voorbehoud):

  1. Opening door de voorzitter
  2. Begroting 2020 College van Kerkrentmeesters
  3. Begroting 2020 College van Diakenen en ZWO
  4. Verdere mededelingen
  5. Notulen van de gemeentevergadering van 7 juli 2019
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

De financiële stukken en de notulen van de vorige gemeentevergadering (7 juli 2019) liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.

We hopen u deze ochtend te mogen begroeten!