De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering op zondag 31 maart 2019 na afloop van de ochtenddienst (richttijd: 11:15 uur).

Een feestelijke vergadering want we hebben wat te vieren. Na veel denken, praten, wikken en wegen zijn we er als kerkenraad uit: een nieuwe organisatievorm waar we de komende jaren mee verder kunnen. De kerkenraad is verheugd dat dit gelukt is en het plan aan u kan presenteren.

Verder vieren we de ingebruikname van de nieuwe klokkentoren. Ook dat is een feestelijk moment!

De agenda van de gemeentevergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Presentatie organisatie nieuwe stijl
  3. Bezoekmedewerkers: een oproep
  4. Vragen/opmerkingen over de structuur van de organisatie n.a.v. de presentatie
  5. Notulen gemeentevergadering 22 november 2018
  6. Acties n.a.v. die vergadering: financieel
  7. Mededelingen vacatures
  8. Pauze
  9. Feestelijke afsluiting van de gemeentevergadering met de ingebruikname van de nieuwe klokkentoren

Tijdens het koffiedrinken voorafgaand aan de vergadering liggen de notulen van de gemeentevergadering van 22 november 2018 ter inzage.

Voor de kinderen wordt een uurtje vermaak georganiseerd in de tuin van Nico en Rita naast de kerk zodat ook ouders van jonge kinderen de gemeentevergadering kunnen bezoeken.

We hopen u allen te mogen begroeten!

Namens de kerkenraad,
Tineke Schepers, scriba