Druk zijn: iets wat we allemaal wel kennen. Hoe ervaar jij dat? Zijn de mensen om je heen druk? Of ben je zelf druk in het leven? Wanneer is druk eigenlijk druk? Neem eens de tijd om met andere gemeenteleden hierover van gedachten te wisselen. ontmoet elkaar en zoek samen naar wat je bezighoudt in het geloof.

Dit doen we aan de hand van het Bijbelverhaal van Marta en Maria (Lucas 10: 38-42). Ze maken zich op hun eigen wijze druk als Jezus bij hen op bezoek komt.

We willen dit geloofsgesprek in ontmoeting en verbondenheid met elkaar aangaan. Dit kan op de volgende drie manieren.

1. Wandeling.

Er zal na de kerkdienst rond 11:30 uur in groepjes van 4 personen gestart worden vanaf de kerk richting Kuilenweg.

Iedere groep krijgt een rugzak mee met koffie/thee en broodjes. Voor onderweg zijn er vragen. Terug in de kerk zal er nog een korte evaluatie zijn.

2. Spel.

Locatie: in de kerk (Kindernevendienst ruimte) start om 20:00 uur. Na de Schriftlezing en toelichting volgt een groepsgesprek n.a.v. Martha en Maria. Daarna gaan we met elkaar door middel van vragen uit de ‘kletspot’.

3. Maaltijd.

Bestaande uit soep, broodjes en beleg,

Locatie: Kerk.

Per groepjes van 4 zitten we aan tafel. De groepen worden n.a.v. een vraag ingedeeld. Er zijn 4 rondes van 15 minuten. Bij roulatie worden nieuwe vragen gebruikt.

De volgende data zijn beschikbaar voor het groothuisbezoek:

 • Dinsdag 19 februari 20119 om 20:00 uur – Spel;
 • Woensdag 20 februari 2019 om 18:00 uur – Eten;
 • Donderdag 21 februari 2019 om 20:00 uur – Spel;
 • Zondag 24 februari 2019 om 11:30 uur – Wandelen;
 • Dinsdag 26 februari 2019 om 18:00 uur – Eten;
 • Woensdag 27 februari 2019 om 20:00 uur – Spel;
 • Donderdag 28 februari 2019 om 20:00 uur – Spel;
 • Zondag 10 maart 2019 om 11:30 uur – Wandelen.

Graag willen we weten hoeveel personen er komen, wilt u voor 3 februari a.s. opgeven wanneer en met hoeveel personen u komt.

Dit kan op 2 manieren:

 1. Print de volgende strookje uit en breng het bij uw wijkouderling.
 2. Vul onderstaande strookje in.

We hopen u op één van bovengenoemde data te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Diakenen en ouderlingen.

Het digitale invulstrookje:  Categorieën: Groothuisbezoek