Af en toe krijgen wij als Kerkenraad te horen dat er mensen in onze gemeente zijn die de digitale dienst op zondagmorgen slecht kunnen beluisteren, dit doordat zij de mogelijkheden ervoor niet hebben.

Daarom willen wij hen van harte uitnodigen om de opname van de kerkdienst mee te beleven. Graag even vooraf doorgeven aan onderstaande.

Hartelijke groet,
namens de Kerkenraad,

Ria Meinen,
voorzitter Protestantse Gemeente Bruchterveld.
E-mail: voorzitter@pgbruchterveld.nl