In het nabije verleden werd het Samen eten altijd georganiseerd door de commissie Vorming en Toerusting.  Sinds vorig jaar zijn zij gestopt maar is het samen eten wel doorgegaan. Dit wordt nu niet meer door onze kerk maar door De Wingerd zelf georganiseerd.  Zij doen de uitnodiging nog wel via de Leef Mee, kerkklank en website.

Naast De Wingerd organiseert ook het Dorpshuis het Samen eten. Hier werd tot op heden nooit geen aandacht vanuit de kerk aan geschonken. Nu kunnen we 2 dingen doen: of geen reclame of reclame maken voor beide instanties.

Als kerkenraad hebben we ervoor gekozen om beide de mogelijkheid te geven om hiervoor aandacht te vragen. We vinden het Samen eten een waardevolle vorm van het omzien naar elkaar en gemeenschap zijn en willen daarom dit ook waar mogelijk aanbevelen.  Het is aan u zelf waar u gebruik van maakt.

Deze maand is het op 8 februari in De Wingerd en op 21 februari in het dorpshuis.

Wij bevelen ze beide van harte aan.