Home of Hope and Dreams van Gini Pullen

Spaarpotjes vastenactie.

Deze week ronden we de vastenactie af.

Wanneer u/jij meegedaan hebt dan is het meest wenselijk dat dit geld voor 14 april overgemaakt wordt op bankrekeningnummer

NL 76 ABNA 0594948207 t.n.v diaconie/zwo PG Bruchterveld o.v.v. Vastenactie Home of Hope and Dreams.

Als dit niet lukt dan mag het ook ingeleverd worden bij:

 • Johanna Godeke     
  Juffrouw Schefferstraat 14   
  Tel: 0523 231998
 • Karin Hamhuis
  Kuilenweg 9a                           
  Tel: 0523 232555
 • In de brievenbus bij de kerk

Graag duidelijk vermelden dat het voor de Vastenactie is en als het kan voor 14 april!