De Plaatselijke regeling Bruchterveld is vastgesteld door de kerkenraad op 25 maart 2010 en aan de Gemeente voorgelegd in haar vergadering van 26 april 2010. In 2017 is deze regeling voor het laatst geactualiseerd.

De kerkraad heeft in haar vergadering van 24 januari 2022 het concept Plaatselijke regeling PG Bruchterveld 2022 besproken. De Plaatselijke regeling PG Bruchterveld wordt vastgesteld door de kerkenraad. Voordat de kerkenraad dit doet, vragen wij de mening van de gemeenteleden over de inhoud van de regeling.

Het concept van de Plaatselijke regeling PG Bruchterveld is te vinden op onze website, https://www.pgbruchterveld.nl/.

Als u de Plaatselijke regeling PG Bruchterveld wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de scriba, scriba@pgbruchterveld.nl.

U kunt uw reactie indienen bij de scriba, Marcel Rolfes. Dit kan tot uiterlijk 28 februari 2022. Als er geen reacties worden ingediend, wordt in de kerkenraadvergadering op 7 maart 2022 de plaatselijke regeling vastgesteld.