Het Diaconaal Platform Hardenberg (DPH) is in 2011 opgericht. Het is een platform van diaconieën van de aangesloten kerken binnen de gemeente Hardenberg. 

Het DPH heeft zich tot doel gesteld :

De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en stem te geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. De sterken in de samenleving betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit in navolging van Christus!

Samen sta je sterker, er is meer kennis en kunde die aangewend kunnen worden om de positie van de zwakkeren in de samenleving te verbeteren. Het platform is de plaats om informatie uit te wisselen, kennis te delen, mee te denken, ideeën in te brengen en te reageren op voorstellen van de stuurgroep.

De dagelijkse aansturing wordt gedaan door de “stuurgroep DPH”, daarnaast zijn er een aantal werkgroepen actief op diverse gebieden. Maximaal 2x per jaar vind er een klankbordgroep vergadering plaats waarbij elke aangesloten diaconie met 1 of 2 afgevaardigen aanwezig zijn. De afgevaardigen van de kerken zorgen ervoor dat hun achterban van nodige informatie wordt voorzien.

Aangesloten diaconieën

 • Baptistengemeente Hardenberg
 • CGK Sjaloomkerk Hardenberg
 • CGK Sjaloomkerk Dedemsvaart
 • Evang. Gem. Graankorrel, Dedemsvaart
 • Evang. Gem. De wegwijzer, Hardenberg
 • Gereformeerde Kerk Dedemsvaart
 • GKv Bergentheim
 • GKv Hardenberg Centrum (Petrakerk)
 • GKv Heemse
 • GKv Balkbrug (Lichtbron)
 • GKv Gramsbergen
 • GKv Lutten
 • GKv Mariënberg
 • GKv Marslanden
 • PKN Bruchterveld
 • PKN Hardenberg-Heemse ( 8 wijkgemeenten)
 • Protestantse Gemeente Dedemsvaart PKN
 • Protestantse Gemeente De Krim
 • Protestantse Gemeente Lutten-Slagharen
 • Hervormde gemeente Dedemsvaart PKN
 • Parochie Emmanuel (Noord-Oost Salland) 5 parochies, namelijk Dedemsvaart(Sint Vitus), Hardenberg( H. Stephanus), Slagharen (H. Alphonsus de Liguori), De Belte (O.L.V. van
  Fatima) en (O.L.V. van Fatima) en Ommen (H. Brigitta) de laatste is gemeente Ommen
 • Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Dedemsvaart

Buddyproject Hardenberg:

Nieuws vanuit Diaconaal Platform Hardenberg: