In december hebben alle leerlingen van basisschool CBS de Wiekslag kerstkaarten getekend en geschreven voor ouderen in Bruchterveld en omgeving en mensen die wonen in zorginstellingen in Hardenberg. De adressen en kaarten werden aangeleverd door het jeugdwerk van onze gemeente.

We hadden de school benaderd met het idee om jong en oud te verbinden in deze moeilijke tijd waarin we contact met elkaar missen. School reageerde enthousiast en de kinderen hebben heel erg hun best gedaan om mooie kaarten te maken. In totaal zijn er 100 kaarten verstuurd!

Op iedere kaart die verstuurd werd, stond een uitleg over de actie en de uitnodiging om een kaartje terug te sturen zodat er verbinding ontstond tussen jong en oud. De kinderen genieten inmiddels van alle kaarten die binnenkomen op school. Een geslaagde actie!

Toekomst geloofsoverdracht aan kinderen in onze gemeente
In december 2020 was er een online vergadering van de kindernevendienstleiding. Daarin gaven drie mensen aan te willen stoppen met het geven van kindernevendienst.

Dit kwam voornamelijk door een verandering in de persoonlijke situatie (te druk met werk, start van scholingstraject). Er bleef nog één iemand over, maar dat is een te smalle basis om kindernevendienst in stand te houden.

Daarnaast is de laatste jaren de trend merkbaar dat er minder kinderen naar de kindernevendienst komen. Er stromen steeds minder vierjarigen in waardoor in de loop der jaren de groep kinderen steeds kleiner is geworden.

De Kerk Op Schoot vieringen voor twee tot en met zesjarigen lopen nog steeds goed. Er komen tussen de zes en vijftien kinderen per keer. Een Kerk op Schoot viering vindt 4x per jaar plaats op zondagmorgen om 11:30.

In de kerkenraad heeft jeugdouderling Henriëtte Veltink de zorgen die er zijn in het vormgeven van het kinderwerk in onze gemeente voorgelegd.
De kerkenraad deelde deze zorg.

Vanuit het jeugdwerk hebben we aangegeven eerst te willen bezinnen op ‘hoe nu verder?’ in plaats van te proberen weer allerlei vacatures op te vullen. Misschien geeft een periode waarin een ‘gat’ ontstaat ook weer ruimte aan vormen die passen bij de huidige tijd om kinderen het geloof over te dragen.

Daarom hebben we een aantal ouders uit betrokken gezinnen benaderd voor een online avond waarbij we met elkaar in gesprek gaan over de behoeftes die er zijn bij de gezinnen als het gaat over geloof overdragen. Wat past bij je als gezin? Aan welke mogelijkheden denken de ouders zelf? Wat is belangrijk voor de ouders in wat de kinderen meekrijgen? Hoe kunnen gezinnen zelf bijdragen?

Deze avond is bij het uitkomen van deze Kerkklank al achter de rug. In de volgende Kerkklank kunt u teruglezen wat eruit is gekomen. Aan de hand van deze brainstormavond willen we het kinderwerk voor de komende jaren verder ontwikkelen, samen met de kerkenraad en gemeenteleden.

Henriëtte Veltink, Rineke van den Berg