Onze gemeente kent al jaren bezoekdames en heren die als vrijwilliger omzien naar gemeenteleden. De bezoekmedewerkers gaan bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder op bezoek, als zij daar behoefte aan hebben. De groep kent zo’n 55 vrijwilligers die per toerbeurt gemeenteleden bezoeken voor een “gezelligheidsbezoek”. De vrijwilligers gaan iedere keer weer naar iemand anders toe. Het leuke van dit bezoekwerk is dan ook dat je veel mensen leert kennen. Deze vorm van omzien naar elkaar blijft bestaan, ook nu we als gemeente bezig zijn met veranderingen in het vormgeven van het omzien naar elkaar.

In de nieuwe structuur om het pastoraat vorm te geven, gaan we van 9 wijken naar 4 wijken. Er zijn dan 4 ouderlingen die als coördinator in de wijk staan (met eventueel de mogelijkheid om ook zelf een stukje van de wijk te bezoeken).

Naast hen komen dan een aantal bezoekmedewerkers die ieder een aantal adressen krijgen om te bezoeken/ het contact mee te houden. Samen vormen ze met de wijkouderling een wijkteam. Een bezoekmedewerker komt namens de kerk en brengt een bezoek daar waar dit door omstandigheden gewenst is. Hij/zij staat open voor het geloofsgesprek en bouwt een band op met gemeenteleden doordat hij/zij een vast aantal adressen heeft.

We hopen u met bovenstaand stukje het onderscheid duidelijk te maken. Het is mooi dat er op verschillende wijze door zoveel mensen naar elkaar omgezien wordt. Wilt u ook meedoen? Als bezoekdame/heer kun je je opgeven bij: Diny V. of Hennie B. Doe een briefje in de brievenbus of bel even. Als bezoekmedewerker kun je je opgeven bij: dominee Rineke van den Berg.