Het was een feestelijke bijeenkomst, de eerste in het nieuwe jaar met de traditionele bingo. De opkomst was zeer goed. Ook de kerkenraad was vertegenwoordigd door de predikant en een diaken.

Onder het genot van koffie-thee en een drankje werd er bingo gespeeld met leuke prijsjes. Na de bingo werden we verrast met een diner, aangeboden door de kerkenraad in verband met het 50 jarig bestaan van de ouderengroep.

Een aantal dames uit de gemeente verzorgden het diner, koken-bakken en braden.

Het was UITSTEKEND!

Na afloop werden de dames met een bloemetje (onder groot applaus) heel hartelijk bedankt. Ook de kerkenraad en het bestuur heel hartelijk bedankt.

Namens de groep.
Eén van de ouderen

Categorieën: Damescomité