Beste gemeenteleden,

In 2022 treden er weer ambtsdragers af. Het is daarom nodig om de procedure vervangen anbtsdragers op te starten en na te denken over wie deze ambtsdragers wil en kan vervangen.

De volgende kerkenraadsleden nemen op zondag 22 mei 2022 afscheid als ambtsdragers:

1. Gerrit Meierkerkrentmeester
2. Henriëtte Veltink-Broekroelofsjeugdouderling 
3. Miranda Smid-van Tebberen ouderling
4. Bert Meinen ouderling
5. Vacant ouderling
6. Ria Godeke-Welleweerddiaken
7. Karin Hamhuis-Hofsink diaken
8. Vacant diaken

U/jij kunt anderen maar ook u/jezelf aanmelden voor het vervullen van de vacatures binnen de kerkenraad door namen door te geven. Alle doop- en belijdende leden, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mogen namen indienen.

U/jij kunt de namen doorgeven aan de scriba, Marcel Rolfes via het mailadres: scriba@pgbruchterveld.nl. Dit kan in de gehele maand februari, dit betekent tot en met 28 februari 2022.

Het is niet mogelijk onderstaande gemeenteleden verkiesbaar te stellen:
Tineke Schepers-Willering, Hilda Smit-Jonkeren, Johanna Godeke-Lamberink.

In de kerkdienst op zondag 22 mei 2022 worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd.  

Namens de kerkenraad

Marcel Rolfes
Scriba PG Bruchterveld