Vervangen ambtsdragers 2023

Beste gemeenteleden,

In 2023 treden er weer ambtsdragers af. Het is daarom nodig om de procedure vervangen anbtsdragers op te starten en na te denken over wie deze ambtsdragers wil en kan vervangen. 

Het volgende kerkenraadslid neemt op zondag 21 mei 2023 afscheid als ambtsdrager:

  1. Wim Otten                                         Kerkrentmeester

De volgende vacatures staan nog open vanaf 2022:

  • Vacant                                               (wijk) ouderling
  • Vacant                                               (wijk) ouderling
  • Vacant                                               diaken

U/jij kunt anderen maar ook u/jezelf aanmelden voor het vervullen van de vacatures binnen de kerkenraad door namen door te geven. Alle doop- en belijdende leden, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mogen namen indienen.

U/jij kunt de namen doorgeven aan de scriba, Marcel Rolfes via het mailadres: scriba@pgbruchterveld.nl. ocDit kan tot 1 april 2023. 

Het is niet mogelijk onderstaande gemeenteleden verkiesbaar te stellen:
Gerrit Meier, Henriëtte Veltink-Broekroelofs, Miranda Smid-van Tebberen, Bert Meinen, Ria Godeke-Welleweerd en Karin Hamhuis-Hofsink. 

In de kerkdienst op zondag 21 mei 2023 worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd.  

Namens de kerkenraad
Marcel RolfesScriba PG Bruchterveld