Beste gemeenteleden,

Binnenkort zullen er weer een aantal ambtsdragers binnen de kerkenraad aftredend zijn. Het is daarom nodig om na te denken wie hen wil en kan vervangen.

De kerkenraad heeft besloten af te stappen van het systeem met de briefjes waarop namen konden worden doorgegeven. In plaats daarvan willen we u als gemeenteleden vragen met ons mee te denken door namen van mensen die u geschikt acht door te geven via mail bij de scriba, scriba@pgbruchterveld.nl  Wilt u hier dan bij vermelden voor welk ambt u de door u genoemde persoon geschikt acht.

Alle doop- en belijdende leden, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kunnen namen indienen. Namen van degenen die dit jaar afscheid nemen en die van hun partners, kunnen niet worden ingediend. Datzelfde geldt voor mensen die vorig jaar de kerkenraad hebben verlaten.

U kunt de hele maand februari namen doorgeven. 

In de kerkdienst op zondag 17 mei 2020 zal officieel “de wisseling van de wacht” plaatsvinden.

Namens de kerkenraad,

Tineke Schepers
Scriba

Categorieën: ambtsdragers