Onze jeugdouderlingen hebben vanwege persoonlijke omstandigheden besloten per direct te stoppen met hun werk als jeugdouderlingen. De kerkenraad heeft alle begrip voor dit besluit en is daarom op zoek naar een nieuwe jeugdouderling (of een jeugdouderlingen-duo).

Door middel van het formulier in de kerkklank (van november 2018) wordt u/jij in de gelegenheid gesteld om anderen maar ook u/je zelf aan te melden voor deze vacature binnen de kerkenraad. Alle doop- en belijdende leden, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kunnen namen indienen.

U kunt het ingevulde formulier tot uiterlijk zondag 18 november na de kerkdienst inleveren in de brievenbus bij/in de kerk. Ook kunt u namen doorgeven via scriba@pgbruchterveld.nl

Namens de kerkenraad,
Tineke Schepers, Scriba