‘We hebben je

nodig’

16 maart 19:45 in De Ark

Er zijn al heel wat groothuisbezoek-avonden geweest waarbij gesproken is over de concrete
toekomst van onze kerk. Hoe willen we de komende vijf jaar kerk zijn Hierover is gesproken aan
de hand van een aantal vragen en een ‘gemeentescan’.

Op een schaal van 1 tot 7 konden gemeenteleden aangeven hoe ze dachten dat onze gemeente
ervoor staat aan de hand van een aantal stellingen.

Alle antwoorden die op deze avonden zijn gegeven, zijn naar Gerjan Huisjes doorgestuurd. Hij
maakt een totaal overzicht.

Op donderdagavond 16 maart om 19:45 presenteert de kerkenraad dit totaaloverzicht zodat we
zien hoe we als gemeente over onszelf denken.

Maar nog belangrijker… we gaan deze avond verder met de concrete invulling voor de komende
vijf jaar. De antwoorden vertalen naar wat we gaan doen.

Hierbij hebben we uw hulp nodig! Om mee te denken en mee te praten.

Belangrijk: mocht u niet naar het groothuisbezoek geweest zijn, dan kunt u zeker naar deze avond

komen! Vanuit het totaaloverzicht wat gegeven gaat worden, praten we verder en kan éénieder
insteken.

Graag horen we van verschillende kanten hoe u/jij erover denkt als we stil staan bij de vraag: wat pakken we de komende vijf jaar als gemeente op?

Tot donderdag 16 maart!