Alle gezinnen in onze gemeente hebben inmiddels een briefje ontvangen met daarop de samenstelling van de huidige kerkenraad. Ook staat op dit briefje uw wijk, uw wijkouderling en uw bezoekmedewerker. Het verzoek is of u bij melding van b.v. ziekte voor b.v. op de LeefMee, deze melding wilt doen bij uw eigen bezoekmedewerker of wijkouderling.

Dit om te voorkomen dat er meldingen ergens in de organisatie blijven hangen waardoor de wijkouderling (coördinator in de wijk) niet weet dat er iemand in de wijk ziek is of op een andere manier wat extra aandacht nodig heeft.

Namens de kerkenraad,
Tineke Schepers (scriba)

Categorieën: Kerkenraad