Belasting aftrek d.m.v. periodieke giften. Sinds 1014 is dat onder voorwaarden mogelijk voor al uw giften. Ook die aan de kerk.

Wilt u daar meer van weten? Kom dan a.s. woensdagavond om 8 uur naar “De Ark”

Dus : 21 december 2016 om 20.00 uur

De kerkrentmeesters.

Categorieën: Kerkrentmeesters