Beroepingswerk.

We hebben al weer 3 vergaderingen achter de rug. Op 14 september jl. maakten we onder meer kennis met onze nieuwe consulent ds. Gijsbert Rohaan uit onze buurgemeente Bergentheim. De meesten van u zullen hem wel kennen. Hij zal ons begeleiden en met raad en daad bijstaan. Er zijn weer namen aangedragen, ook door gemeenteleden. We vinden het een fijn gevoel dat men met ons meedenkt. Zorgvuldig maken we onze afwegingen en laten ons goed adviseren.

We hebben te maken met de voorselectie van kandidaten. Hierbij is het belangrijk dat wij er zeker van moeten zijn dat de voorgedragen kandidaat(en) die wij op het oog hebben ook werkelijk beroepbaar zijn. Hierbij speelt internet ook een rol. Vroeger moest men een reis ondernemen om een dominee te beluisteren. Predikanten zijn tegenwoordig luid en duidelijk te verstaan via de website. 

Vervolgens komen we in het traject van voortgezette selectie. Hierbij komen gesprekken met de kandidaat predikant en het bezoeken van erediensten aan de orde. 

Tenslotte komen we in de laatste fase, de eindselectie. Hierin worden referenties ingewonnen van de overgebleven serieuze kandidaat en maken we onze keus. 

Kortom er is voor ons nog genoeg werk aan de winkel. In het volste vertrouwen dat de goede God ons helpt de juiste keuzes te maken, werken we samen verder aan de opdracht van de Kerkenraad om de predikant te zoeken die in onze gemeente kan aarden en verder met ons op wil trekken. We komen spoedig weer bij elkaar!

Vr.gr. namens de beroepingscommissie.