Beroepingswerk.

Het valt niet mee om de vacature van predikant in onze gemeente weer snel te vervullen. Omdat het bij vorige vervangingen allemaal wat sneller ging, zien veel gemeenteleden het graag anders. Maar de predikanten laten zich tegenwoordig niet zo gemakkelijk voor langere termijn binden. Het vervullen van een deeltijdfunctie van 70% past in veel gevallen ook niet. De verdeling van het werk binnen de relatie en het kiezen van een plek van wonen is ook vaak een punt van aandacht. Maar helaas, het is niet anders, we hebben daarmee te dealen. 

We konden per 1 april jl. pas echt aan het werk, toen verscheen de wervingsadvertentie op de landelijke site en bladen van de Protestantse Kerk Nederland en werden de gemeenteleden uitgenodigd om namen van kandidaten in te dienen.  Voor die tijd hebben we niets anders gedaan dan het in de steigers zetten van ons werk. Hierover hebben wij u als gemeente in de afgelopen tijd al voldoende geïnformeerd via de website, kerkklank en Leef Mee. 

Natuurlijk hebben wij niet stil gezeten, verschillende opties hebben we bekeken, je ontkomt hierbij er ook niet aan dat er van onze kant radiostilte heerst. “Stilte” wil dus niet zeggen dat er niets gebeurt, in tegendeel, juist dan wordt er gewerkt. Het is het ons wel gelukt om vóór de vakantie (eind juni) -3 maanden na de start- een kandidaat aan de Kerkenraad voor te stellen. Onze commissie heeft over de betreffende kandidaat een unaniem advies uitgebracht aan de kerkenraad,  wat op zich een goed teken is.  Maar toch hebben wij en de Kerkenraad na een gezamenlijke heroverweging – waarbij de plussen en minnen nog eens goed op een rij werden gezet-  moeten besluiten om niet met de voorgestelde kandidaat verder te gaan.  

Op 11 juli jl.. hebben wij ons werk van de afgelopen 3 maanden geëvalueerd en hier en daar onze praktische wijze van aanpak verandert. Helaas moeten we afscheid nemen van onze consulent Ds. Hetty Boersma uit Gramsbergen, zij gaat verhuizen naar Enkhuizen. Namens ons allen, maar ook namens u als gemeentelid, willen wij ds. Hetty hierbij hartelijk bedanken voor haar ondersteuning en haar voor de toekomst het allerbeste toe te wensen.  Op zondag 28 augustus jl.. heeft de PG Gramsbergen een afscheidsdienst voor haar  gehouden. Een delegatie van onze gemeente was hierbij aanwezig. Inmiddels heeft de classis onze gemeente een nieuwe consulent toegewezen. Ds. Gijsbert Rohaan uit Bergentheim, voor de meeste van u geen onbekende, wordt vanaf 1 september a.s. onze consulent, daar zijn we heel blij mee. Hiermee is de professionele ondersteuning van ons beroepingswerk in ieder geval gewaarborgd.

We pakken na de vakantie de draad gewoon weer op, iedereen heeft er nog zin.  Op 31 augustus a.s. hebben we weer een vergadering gepland. We kunnen u verklappen dat we met de namen van een drietal kandidaten direct aan de slag kunnen. Ook verwachten we weer een actuele lijst met namen van het landelijk beroepingswerk. Maar ook u als gemeentelid kunt natuurlijk weer namen indienen van kandidaat predikanten waarvan u vindt dat die bij onze gemeente zouden kunnen passen.  U kunt daarvoor een  email sturen naar ons adres: beroepingscommissie@pgbruchterveld.nl.

Op de landelijke site van de PKN staat inmiddels ook weer onze wervingsadvertentie, tot 15 september a.s.  hebben kandidaten nog de mogelijkheid om te solliciteren!!

Met veel enthousiasme gaan we met ons beroepingswerk de toekomst in. Al is het met vallen en opstaan. Maar we hebben er vertrouwen dat het goed komt! Een citaat van ds. René de Reuver over de toekomst-richting van de Protestantse Kerk is zeer toepasselijk: De snelle en ingrijpende ontwikkelingen in onze samenleving, waarin de kerk kampt met krimp en tegelijk velen zoeken naar zin en verbondenheid, troost en houvast, nopen tot bezinning en focus. We doen dit vol hoop en in vertrouwen. De toekomst van de kerk  – en van onze wereld – is immers niet aan ons maar aan God: Van u is de toekomst!

Namens de beroepingscommissie,

Vr.gr. Roelof Prins (secretaris)

Categorieën: Beroepingswerk