Ruim 90 jaar geleden was er de wens om een kerk in Bruchterveld te bouwen. Na veel gesprekken en het aanstellen van een bouwcommissie is er op 26 oktober 1931 grond aangekocht van dhr. Berend Harm Valkman. Het perceel te grootte van 35×35 meter is voor f. 800.- aangekocht om er een pastorie en kerk op te bouwen.

Tot architect werd benoemd gebr. Bosman uit Nijverdal. De aanbesteding vond plaats op 14 maart 1932 en gegund aan Op den Dries en Ter Avest uit Nijverdal voor de prijs van f. 14292.-                

Het geld werd bij elkaar gebracht door de classis in Ommen, moederkerk Hardenberg, eigen gemeente en een hypotheek.

De eerste steen is gelegd op 29 april 1932 door ds. Verrij en ds. Dijkstra. Het in gebruik nemen van de kerk vindt voor het eerst plaats op 13 september 1932.

Bruchterveld was een dorp met 3 kerken maar door teruggang in gemeenteleden is er nu nog 1 kerk actief. De andere kerken hebben of krijgen een andere bestemming. Ook al is het actief naar de kerk gaan afgenomen, de waarde dat er nog een kerk in het dorp staat wordt door velen erg gewaardeerd. In veel gesprekken komt steeds naar voren dat wij de kerk moeten behouden voor de leefbaarheid en het aangezicht van het dorp.

Word Vriend!

De kosten voor onderhoud blijven en willen wij de kerk ook verduurzamen dan moet dit door een kleine gemeenschap worden opgebracht. Wat zou het mooi zijn als wij u als ‘vriend van de kerk’ kunnen begroeten en dat u donateur wordt van de kerk in Bruchterveld. U kunt als donateur jaarlijks een bijdrage geven, bijvoorbeeld een bedrag van € 25,- (mag meer). Als tegenprestatie wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van (speciale) diensten en activiteiten via de LeefMee en maandelijks ontvangt u de Kerkklank.

Bent u geen lid van de Protestantse Gemeente Bruchterveld, maar voelt u zich wel verbonden met de kerk dan bevelen wij u deze actie van harte aan. Voelt u zich aangesproken wordt dan Vriend van de Kerk en meld u aan.                                                                                                                       

Vriend/donateur wordt u door het invullen van een machtigingsformulier (zie bijlage).