24 april 2020

Beste gemeenteleden van de Protestante Gemeente Bruchterveld,

Een korte nieuwsbrief dit keer, want we merken als kerkenraad dat ‘de dingen lopen’.

Het opnemen van de online kerkdiensten (als u nog muzieksuggesties wil aandragen, doe dat gerust!) begint te wennen. Ook het pastoraat-op-afstand krijgt steeds meer vorm. De bezoekmedewerkers en ouderlingen houden contact met de mensen in hun wijk door middel van een telefoontje of een kaartje.

We richten ons in het omzien naar elkaar tot alle leeftijdsgroepen in onze gemeente.

Er is veel aandacht voor de ouderen, maar binnenkort gaat er ook een groet van onze gemeente uit naar alle 20 en 30 jarigen, en naar alle 40-60 jarigen. Valt u in de doelgroep, houd dan de brievenbus in de gaten. De jongeren die dit jaar eindexamen moeten doen hebben van de jeugdouderling ook een groet gekregen. De catechisanten hebben zelf kaarten gestuurd naar gemeenteleden en het was mooi te merken hoe waardevol dit werd gevonden door de ontvangers!

De kinderen van onze gemeente zijn met Pasen uitgedaagd om naar de online kerkdienst te kijken door middel van een puzzel. We zullen met Pinksteren nogmaals zoiets dergelijks bedenken voor de kinderen.

Ook ik spreek regelmatig iemand over de heg bij een wandeling door het dorp of via de telefoon. Bij een aantal mensen heb ik gepolst of er interesse zou zijn om online af te spreken voor een groepsgesprek, bijvoorbeeld aan de hand van een aantal kletspot-vragen. De interesse was er wel, mits het een makkelijk systeem zou zijn.

Dit ga ik de komende tijd ontdekken. Zou u, zou jij het ook mooi vinden om een aantal gemeenteleden online te ontmoeten, stuur me dan een bericht.

Hartelijke groet,

Rineke van den Berg