10 april 2020

Beste gemeenteleden van de Protestante Gemeente Bruchterveld,

Door een aantal gemeenteleden is gevraagd of de kerkdiensten ook langer beschikbaar kunnen zijn. Soms kom je er namelijk op de dag zelf niet aan toe om naar de kerkdienst te kijken, terwijl je later wel de gelegenheid hebt. Ook kwam naar voren dat sommige gemeenteleden met familie of vrienden praten over de kerkdienst die ze gezien hebben, en dan zou het mooi zijn als de kerkdienst langer beschikbaar is zodat ook deze naasten de kerkdienst nog kunnen bekijken. 

De kerkenraad heeft daarom besloten de kerkdiensten langer beschikbaar te houden op de website. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf de Witte Donderdag viering.

We zijn in deze dagen op weg naar het Paasfeest. Voor een christen het belangrijkste feest! Ik heb in mijn hele leven nog nooit meegemaakt dat Pasen niet als één grote gemeente samen in de kerk gevierd kan worden. Het maakt me bewuster van wat we ieder jaar in de nacht voor Pasen aan belijden, wanneer de nieuwe paaskaars binnen wordt gedragen, namelijk dat het licht van Christus overwint. Dat er altijd weer hoop is, vergeving, nieuw begin omdat Gods genade dwars door alle moeilijkheden heen gaat. Ook de moeilijkheden die ons in deze tijd treffen. Jezus is met u, jou en mij in Zijn hart opgestaan. Dat licht schijnt ook in 2020, in uw, mijn en jouw leven.

Na die dag van duisternis,
oneindig diep verdriet,
gingen de vrouwen nog een maal
op weg, naar hem die hen
het liefste was.
Hun hart was zwaar als steen
omdat hij het leven liet.

Op weg naar het verzegeld graf,
een eenzaam gaan,
werd hun hart licht en om hen heen
zijn stem: ‘Raak mij niet aan.
Het graf is leeg.
Zeg aan mijn vrienden dat
ik leef, zeg het iedereen.’

Daar op die plek kreeg toekomst naam
de mensen moed,
werd het gewicht van angst en duisternis
weerlegd met licht,
in het vertrouwen
dat wat Gods hand boetseert
zijn afdruk draagt voorgoed.

Gezegende Paasdagen, Rineke van den Berg