Vrijdag 27 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag was de kerkdienst tussen 9 en 21:00 te volgen op de website en ook beschikbaar op kerkomroep.nl.

Vanuit de gemeente zijn tal van reacties gekomen op deze dienst. Van ontroering, van vertrouwen in elkaar en blijdschap dat er toch samen gevierd kan worden. Wat fijn om te horen! Zolang het lukt, gaan we er voorlopig mee door.

Dat brengt me wel bij de oproep wie er zou kunnen helpen bij het opnemen/ filmen van de kerkdienst en het knip/plakwerk (teksten erbij zetten b.v.) wat erna volgt?
Henk Veneman heeft deze taak nu opgepakt maar met één persoon daarvoor beschikbaar is het wel kwetsbaar voor de continuïteit. Wie biedt er daarom hulp aan?! Hoe vaak je kunt, en wanneer je beschikbaar bent, dit alles kunnen we overleggen.

Dat de kerkdienst belangrijk is voor veel mensen in deze tijd viel zelfs het NOS journaal op.
Ze berichtte dat het aantal kerkdiensten dat wordt uitgezonden vanuit nagenoeg lege kerken zo groot is dat kerkomroep.nl het nauwelijks aankan. Een hoopvol bericht in die zin dat deze tijd van coronamaatregelen laat zien hoe belangrijk de kerk voor veel mensen is. De Geest spreekt door alle tijden heen en roept creativiteit in ons wakker.

We hebben voor ogen om een warme, meelevende gemeenschap te zijn die samenkomt in de naam van God.
De afgelopen jaren en ook dit seizoen zijn we bewust bezig met een aantal dingen: dat we willen leren leven vanuit vertrouwen in onze Heer, dat we omzien naar elkaar belangrijk vinden, dat gevarieerde kerkdiensten ons aanspreken en dat we het belangrijk vinden dat iedere leeftijdsgroep een plek heeft in onze gemeenschap.

We zullen de komende tijd op een heel andere wijze gemeente-zijn met elkaar en toch ook weer niet.
De vormen zullen anders zijn maar in wezen zijn we nog hetzelfde. Het omzien naar elkaar is nog steeds belangrijk bijvoorbeeld. Ons geloofsvertrouwen zal de komende tijd worden aangesproken. Ik hoop dat er openheid zal zijn, op kaartjes geschreven, door de telefoon uitgesproken of binnen het gezin, om met elkaar te spreken over dit geloofsvertrouwen.

Een gemeentelid belde me van de week op en vertelde dat ze het lied ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand’ een toepasselijk lied vond in deze tijd. Komende zondag zal de organist dit lied spelen.

Voor komende week wens ik u en jou de moed toe

om de ogen op te slaan voor wat voor je ligt

en een rustige kalme moed om te ondergaan wat de dag je brengt.

Ds Rineke van den Berg