Het is alweer december en tijd om mensen te bedanken voor hun inzet. 2020 is een bijzonder jaar, het coronavirus heeft veel teweeg gebracht en als kerk hebben wij geïnvesteerd in een woning.

Als kerkrentmeesters willen wij iedereen bedanken die zich vrijwillig heeft ingezet voor onze gemeente. Het gaat niet alleen om de grote inzet maar ook om de kleine dingen. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij.

Samen komen wij dan ook door deze periode en hopen op een gezegend, liefdevol, gezond en gelukkig 2021.

Kerkrentmeesters