Tijdens de gemeentevergadering van november 2017 (het is al even geleden inderdaad) is vrij uitgebreid gesproken over de (toen nog zo genoemde) traditionele en vernieuwende diensten.

Een van de aanwezigen vroeg toen of het aantal aanwezigen tijdens een kerkdienst wel eens werd geteld; dit naar aanleiding van het idee dat er bij bepaalde diensten veel mensen wegbleven.

Op dat moment werd dat niet gedaan, maar in de kerkenraadsvergadering daarna werd besloten om dit op te pakken en het aantal bezoekers voor de duur van een jaar te gaan bijhouden om zo een beeld te krijgen van wat onze gemeente misschien meer of juist minder aanspreekt. Kort en populair gezegd: waar komen de mensen op af? Ook zou het ondersteunend kunnen zijn bij het evalueren van de traditionele / vernieuwende diensten.

Die evaluatie heeft zoals u vast weet, al eerder plaatsgevonden (in het voorjaar van 2018 tijdens de gemeentevergadering). Toch willen we u de cijfers van de bezoekersaantallen, die door de diakenen na afloop van elke dienst keurig werden genoteerd, niet onthouden.

Die zijn als volgt:

Aantal aanwezigen tijdens de kerkdiensten in 2018:

  • Gemiddeld 98 aanwezigen;
  • Voorganger Ds. Rineke van den Berg – gemiddeld 124 aanwezigen;
  • Gastvoorganger – gemiddeld 81 aanwezigen;
  • Bij een traditionele dienst – gemiddeld 93 aanwezigen;
  • Bij een vernieuwende dienst – gemiddeld 142 aanwezigen.

Bij de vernieuwende diensten zijn 2 diensten waarbij ds. Rineke van den Berg voorging. Daarbij waren gemiddeld 182 aanwezigen (één van deze diensten was de scholendienst).

Bij de traditionele diensten zijn ook 2 diensten waarbij ds. Rineke van den Berg voorging. Daarbij waren gemiddeld 112 aanwezigen.

In twee diensten is er niet geteld, die zijn ook niet meegenomen in het gemiddelde.


Categorieën: Kerkdienst