3 april 2020

Beste gemeenteleden van de Protestante Gemeente Bruchterveld,

Al heel wat gemeenteleden hebben me gevraagd of het niet vreemd is om te preken voor een lege kerk. Inmiddels snap ik mijn collega in Italië heel goed. Deze pastoor had zijn gemeenteleden gevraagd om hem een foto toe sturen waarop ze zelf staan. Deze foto’s had hij uitgeprint en een plaats gegeven in de kerk, ieder gezicht op de plek waar hij of zij normaal zat. Zo zag deze pastoor de gemeenteleden weer op hun vertrouwde plaats zitten en preekte hij niet voor een lege kerk.

Ook ik mis jullie aanwezigheid. Even het oogcontact, het samen zingen, bidden en luisteren naar Gods woord. Aan de andere kant opent de digitale manier van vieren ook weer mijn, en misschien ook uw ogen. We belijden vaak wel dat de Geest onder ons aanwezig is, en dat deze Geest op veel manieren merkbaar is. Maar nu merken we het daadwerkelijk ook. Zo vertelde iemand me dat zij de zegen aan het einde van de eerste digitale viering ook werkelijk als een knuffel van God heeft ervaren. En zo verbaas ik me over het hoge aantal mensen dat meeviert via de digitale weg, 3x zoveel als normaal! Want, zo mailde iemand me, wat fijn dat ik nu later op de zondag de kerkdienst kan meevieren. Heel vaak ben ik nog aan het werk op zondagmorgen en kan ik niet naar de kerk komen.

Digitale kerkdiensten t/m 1 juni

Voorlopig gaan de digitale kerkdiensten door. De kerkenraad heeft deze week besloten dat we dit voorlopig tot 1 juni doen. Daarbij zal ik de meeste keren voorgaan. Twee keer zal er een zangdienst zijn op de zondagmorgen, namelijk op 19 april en 10 mei. Heeft u liederen die u graag zingt of hoort tijdens deze zangdiensten, geef ze door aan Tineke Schepers! (scriba@pgbruchterveld.nl)

Hemelvaart gaat niet door

Ook heeft de kerkenraad besloten om de kerkdienst met Hemelvaart niet door te laten gaan. De overweging was hierbij dat de aanpassingen voor de gewone zondagen al heel wat vragen van gemeenteleden die zich hiervoor inzetten en dat we elkaar niet willen overvragen.

Drie vieringen voor Pasen aan gaan wèl door

De drie vieringen voor Pasen aan, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, en Stille Zaterdag gaan wel digitaal en via de kerkomroep door. De weg naar Pasen toe en het Paasfeest zelf vormen het hart van ons geloof!

Alle drie de diensten voor Pasen aan worden vanaf 19:30 uitgezonden en blijven de hele avond beschikbaar.

Op Witte Donderdag delen we normaal matzes en wijn met elkaar. We nodigen u uit om thuis zelf brood/matzes en wijn/druivensap klaar te zetten zodat u mee kunt vieren en we toch op één moment verbonden zijn door het heilig avondmaal. Is het voor u niet mogelijk om zelf aan matzes en wijn te komen, dan kunt u contact opnemen met Lucas Korvemaker, telefoonnummer: 232212. Hij hangt de spullen dan bij u aan de deur. Graag vóór maandag 6 april aangeven!

Stille Zaterdag wordt de nieuwe paaskaars de kerk ingedragen. Zet u ook een lichtje voor uw raam tijdens deze avonddienst?

Komende week is de ‘stille week’, de dagen voor het Paasfeest aan. Voor de één zal het weer daadwerkelijk een stille week worden, voor de ander juist weer een drukke week. Hoe uw en jouw leven er op dit moment ook uit ziet, ik wens je toe dat je stille tijd kunt vinden om stil te staan bij de weg naar Pasen toe om volgende week zondag het paasfeest met blijdschap te kunnen vieren.

Rineke van den Berg