Beste gemeenteleden van de Protestante Gemeente Bruchterveld,

collecte

De kerkrentmeesters hebben de afgelopen week de balans opgemaakt van de collectes over de maanden maart en april. Ze kwamen erachter dat er geweldig is gegeven. In april juist anderhalf keer meer dan wat normaal wordt gegeven!

Daarom bedanken de kerkrentmeesters alle mensen die meewerken om de digitale kerkdienst mogelijk te maken! Waardering is er voor de creativiteit die er is in deze diensten, met muziek, beeld en woord.

delen

De afgelopen week heb ik twee gedichten ontvangen via gemeenteleden. Één van deze gedichten wordt komende zondag voorgelezen in de kerkdienst. Het andere gedicht zal in een latere kerkdienst terugkomen. Wat mooi dat er zo gedeeld wordt wat je aanspreekt of wat je bezighoudt. Blijf dit vooral doen.

gebed

Binnenkort gaan de jongste kinderen weer naar de crèche en school, maar we zijn nog lang niet uit deze crisis. De beperkende maatregelen zullen nog weken gaan duren. Hierdoor wordt iedereen beperkt in zijn of haar gebruikelijke doen en laten.

Via deze weg zou ik je/u willen vragen om elkaar op te dragen in gebed. Dat we bidden voor diegenen die eenzaam zijn en diegenen die het juist veel drukker hebben dan normaal door het combineren van werk en gezin, dat we bidden voor elkaar om geduld, mildheid en liefdevolle aandacht omdat deze zo heel andere situatie soms veel van ons vraagt. Dat we bidden voor diegenen de financiële zorgen hebben gekregen door de crisis. Breng ook diegenen in gebed bij God die bang zijn voor wat komen gaat, diegenen die op dit moment in quarantaine zitten en diegenen die op dit moment ziek zijn.

Deze achtste nieuwsbrief zou ik willen eindigen met woorden van een Duitse dominee die gevangen heeft gezeten in de Tweede Wereldoorlog:

Maar er zullen mensen zijn die bidden

en het goede doen

en wachten op Gods uur

Dietrich Bonhoeffer

Hartelijke groet,
Rineke van den Berg