15 mei 2020

Beste gemeenteleden van de Protestante Gemeente Bruchterveld,

Online kerkdiensten heel goed bezocht

de online kerkdiensten worden ontzettend goed bezocht. Veel gemeenteleden kijken of luisteren mee! Maar ook verder weg kijken mensen mee. Het blijkt dat vrienden, familie en kennissen van gemeenteleden ook met regelmaat de online kerkdiensten meemaken.

Het online of via de kerkomroep de kerkdienst volgen brengt waardevolle momenten met zich mee. Momenten van bezinning, van vreugde, van dankbaarheid, van je gekend weten door de Ene Heer.

Hoe verder na 1 juli?

Komende maandag buigt het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerk) zich over de vraag hoe we na 1 juli verder gaan met de kerkdiensten. In de volgende nieuwsbrief kunt u daar mee over lezen.

Vraag: wie kan er werken met een videobewerkingsprogramma?

In deze nieuwsbrief doe ik graag een oproep aan alle leden om eens na te gaan of je het talent bezit om met een videobewerkingsprogramma op de computer te werken.

We zijn namelijk op zoek naar versterking van het team gemeenteleden die de kerkdienst filmen en monteren. We zijn vooral op zoek naar mensen die willen monteren! Dit kost je ongeveer 5 a 6 uur per keer. Je bent dan 1x in de 6 weken aan de beurt, of meer of minder mocht je dit liever hebben.

De opname gebeurde tot nu toe op zaterdagmiddag, maar we hebben dit verplaatst naar vrijdagavond zodat er minder tijdsdruk op het monteren zit. Wees niet bang dat je er jaren aan vast zit, in principe is dit een klus voor bepaalde (corona) tijd!

Mocht je kunnen filmen en niet monteren, ook dan houd ik me aanbevolen voor een belletje of appje!

Deze tijd vraagt om het naar boven halen van andere talenten die aanwezig zijn in onze gemeente. Ik ervaar dat als het waaien van de Geest die ons laat zien dat je op zoveel manieren gemeente van Christus kunt zijn. En ook dat we elkaar nodig hebben om gemeente van Christus te kunnen zijn.

Hartelijke groet,
Rineke van den Berg