29 mei 2020

Beste gemeenteleden van de Protestante Gemeente Bruchterveld/Ebbenbroek,

Steekt u thuis ook een kaars aan?
Aankomende zondag vieren we het Pinksterfeest. Het verhaal van Pinksteren dat je terugvindt in het Bijbelboek Handelingen vertelt dat de gelovigen bij elkaar zaten in een huis. Ze zagen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen.

Álle gelovigen! Dus ook in u en in jou. De vlammen worden doorgegeven. De Pinksterdienst begint met drie kinderen die een kaars aansteken aan de Paaskaars en drie andere kinderen die iets vertellen over de aangestoken kaars. Ze geven het Paaslicht door, er komen steeds meer vlammetjes.

Doet u thuis mee door ook een kaars aan te steken? Zet de kaars vast klaar als u de online viering gaat bekijken en steek het kaarsje aan tijdens het kindermoment. Opdat het Pinkstervuur ook in uw huis aanwezig is!

Gastvoorgangers
In de maand juni zullen er ook twee online kerkdiensten zijn waarin een gastvoorganger voorgaat. Op zondag 7 juni leidt dominee Gijsbert Rohaan uit Bergentheim de online kerkdienst en op zondag 28 juni kerkelijk werker Ellen Kolthof uit Hardenberg.

Een krachtig Pinksterfeest gewenst!

Als afsluiting geef ik u het eerste vers van lied 682 mee.

Dit is het wonder: de kracht van de Geest

Dit is het wonder: de kracht van de geest
baart stralend nieuw leven op ’t Pinksterfeest.
In een onzeker en kwetsbaar bestaan
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
sta op en vat moed
en weet het voorgoed
dat Goddelijke liefde de wereld begroet.

Hartelijke groet, Rineke van den Berg