NIEUWSBRIEF  14 juni 2020.

Beste gemeenteleden van de Protestante Gemeente Bruchterveld/Ebbenbroek,

De belangrijke levensmomenten

In de Toren las ik afgelopen woensdag een artikel over de Höftekerk in Hardenberg die weer open is. In het artikel stond dat trouwen en dopen momenteel niet mogelijk is en dat uitvaarten ook niet vanuit de kerk gaan. Hoe gaat dat in onze gemeente?

Er kan altijd gedoopt worden, getrouwd of een afscheidsdienst gehouden worden. Alleen tot 1 juni was dat op aangepaste wijze, namelijk 1,5 meter in acht nemen en een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig.

Vanaf 1 juni blijft nog steeds de anderhalf meter tussen mensen leidend, alsmede een beperkt aantal mensen (30 in juni, 50 vanaf juli – meer passen er met 1,5 meter afstand niet in onze kerk), maar kan ik als voorganger liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.

Het vraagt van te voren om alles goed te doordenken, maar bij belangrijke levensmomenten is er de welwillendheid vanuit onze gemeente om mee te denken! Goed om te weten lijkt me in een tijd waarin we proberen een weg te vinden in adviezen, regels en nieuwsberichten.

Het hart van onze gemeente is de ontmoeting met God en ontmoeting met elkaar!

Karaktervorming

De komende zondagen wanneer ik voorga, gaan we in op het vormen van je karakter. We nemen daarbij de Bijbeltekst ‘Galaten 5:22-25’ als uitgangspunt waarin een karaktertrekken genoemd worden waarin je kunt groeien en rijpen.

Als voorbereiding zou u de komende weken onderstaand gebed regelmatig kunnen bidden.

Jezus – uw liefde in mij
Jezus – uw vreugde in mij
Jezus – uw vrede in mij
Jezus – uw geduld in mij
Jezus – uw vriendelijkheid in mij
Jezus – uw goedheid in mij
Jezus – uw geloof in mij
Jezus – uw zachtmoedigheid in mij
Jezus – uw zelfbeheersing in mij

Hartelijke groet,
Rineke van den Berg