5 juni 2020

Beste gemeenteleden van de Protestante Gemeente Bruchterveld/Ebbenbroek,

Ontmoetingen

Langzaam wordt het gewone leven weer opgestart. Ook in onze gemeente zullen we weer een aantal activiteiten oppakken. Zo zullen er verandagesprekken komen voor de verschillende generaties in onze gemeente. Een gezellige openlucht avond met inhoud. Waarbij we fysiek afstand kunnen houden, maar geestelijk elkaar kunnen ontmoeten! Belangrijk om verbonden te blijven met elkaar en om gevoed te worden in je geloof.

Ook komt er binnenkort weer een Kerk-Op-Schoot-viering. De jongste kinderen gaan weer naar de crèche, zij mogen onderling contact hebben. We gaan Kerk-Op-Schoot zo vormgeven dat ouders afstand kunnen houden maar er toch ontmoeting is. Wordt vervolgd!

De vrucht van de Geest

Afgelopen zondag was het Pinksterfeest, de komst van de Heilige Geest. In de Bijbel staan negen woorden die de Geest je geeft en die samen een beeld geven van wat het betekent een mooi mens te zijn. De komende zondagen (de zondagen waarop ik voorga), zal het gaan over die negen woorden, de vrucht van de Geest. Je vindt ze in Galaten 5:22-25.

Bid om de vrucht van de Geest

Als voorbereiding zou u de komende weken onderstaand gebed regelmatig kunnen bidden. Om die negen woorden u eigen te maken, maar ook om u te richten op de bron van al die vrucht: Jezus Christus.

Jezus – uw liefde in mij
Jezus – uw vreugde in mij
Jezus – uw vrede in mij
Jezus – uw geduld in mij
Jezus – uw vriendelijkheid in mij
Jezus – uw goedheid in mij
Jezus – uw geloof in mij
Jezus – uw zachtmoedigheid in mij
Jezus – uw zelfbeheersing in mij

Hartelijke groet,
Rineke van den Berg