Ieder jaar vindt Actie Kerkbalans plaats.

Kerk in balans.

Het is het weer tijd voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Tijdens deze actie vragen we de leden van onze kerk om een bijdrage om deze kerk financieel in balans te houden

Verbindende factor

Wij willen als kerk in Bruchterveld een verbindende factor zijn in ons dorp. Een plek waar wordt verteld over de boodschap uit de Bijbel en waar je elkaar kunt ontmoeten voor gezelligheid, een goed gesprek of inspiratie in tijden van vreugde én in tijden van verdriet. We willen laten zien dat we het samen als gemeenschap moeten doen; elkaar helpen als dat nodig is en een plek zijn waar iedereen welkom is. We zijn er als kerk voor en door iedereen in Burchtveld én voor de mensen daarbuiten die onze hulp nodig hebben.

Kerk zijn kost geld

Dan moet u niet alleen denken aan b.v. geld voor gebouwen, onderhoud, loon voor de dominee, materiaal voor de kindernevendienst en financiële hulp aan mensen die dat nodig hebben, maar ook de verplichte afdracht aan de landelijke kerk.

Wat is het u waard?

De Actie Kerkbalans is vrijwillig. U bepaalt zelf of – en zo ja hoeveel – u wilt geven. Maar om u een te geven: een gezin in Bruchterveld geeft per jaar gemiddeld bijna 300,- euro per jaar aan de kerk. Er zij gemeenteleden die minder geven, maar ook die bedragen rond de 500,- of 1000,- euro geven. Jongeren geven vaak minder dan ouderen en daardoor staan de inkomsten van de kerk onder druk; door vertrek of overlijden van ouderen lopen de inkomsten terug terwijl de kosten stijgen. Het is belangrijk dat dit wordt opgevangen en aangevuld door de andere leden van onze kerk door het verhogen van hun jaarlijkse bijdrage.

Kerk in de toekomst

Omdat wij over 10 jaar als kerk in Bruchterveld nog steeds die verbindende factor in ons dorp willen zijn, leggen we dit verzoek aan u voor: wilt u, indien mogelijk, uw financiële bijdrage dit jaar verhogen?

Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Geloven doe je in de kerk?
Maar is er over 10 jaar nog een kerk in Bruchterveld?
Uw gift is van levensbelang. Doe u mee?

De kerk verbindt door middel van vele activiteiten voor jong en oud, zoals:

 • Kerkdiensten
 • Kindernevendienst
 • Startzondag
 • Schooldienst
 • Avondmaal
 • Doopdiensten
 • Rouw- en trouwdiensten
 • Kerk-op-schoot-vieringen
 • Bezoekwerk ouderen
 • Ontmoetingsavonden
 • Gespreksgroepen
 • Lichtjestocht
 • Catechisatie
 • Clubwerk
 • Samen eten
 • Paasontbijt
 • Kerstmarkt
 • Hulp aan mensen in nood
 • Hulp aan goede doelen – dichtbij en verlof.