Buigend over de diverse kostenposten is het idee ontstaan de mogelijkheid te gaan bieden aan ondernemers om te adverteren in de Kerkklank.

Hierdoor kunnen wij de jaarlijkse (vrij hoge) kosten voor druk- en kopieerwerk verlagen. Het mes snijdt dus aan twee kanten; reclame voor de ondernemer en lagere kosten voor de kerk.

Graag vernemen wij of en wie daar geïnteresseerd in is. Wilt u reageren, omdat u interesse heeft, of bij vragen kunt u een email sturen naar administratie@pgbruchterveld.nl.

Voorbeeld van de advertenties in de kerkklank