Er zijn munten in 3 kleuren beschikbaar met opdruk PKN Bruchterveld die de volgende waarde vertegenwoordigen:

  • rood: € 0,50
  • blauw: € 0,80
  • geel: € 1,30.

De munten worden uitgeven in zakjes met 100 munten voor rood (waarde € 50,00), 100 munten voor blauw (waarde € 80,00) en 50 munten voor geel (waarde € 65,00). De betaling gaat via een éénmalige machtiging, die u ter plaatse kunt tekenen.

De waarde staat niet op de munten, maar is apart aangegeven in de zakjes. De reden is dat dit flexibeler is naar de toekomst. Mochten we ooit een wijziging door willen voeren dan hoeven we geen nieuwe munten aan te schaffen. Het is dus een duurzame oplossing.

Deze collectemunten zijn alleen te besteden in onze eigen kerk en kunt u niet uitgeven aan collectes in kerken buiten Bruchterveld.

Elke dinsdagavond is er tussen 19.00 en 19.30 uur verkoop van collectemunten in “De Ark”,
met uitzondering van de maand augustus.

NB: Denkt u er aan uw IBAN bankrekeningnummer in te vullen!