Waar vrijwilligers werken, worden kosten gemaakt. Deze kosten worden vaak voorgeschoten, voordat ze bij het College van Kerkrentmeesters ingediend worden. Vul hiervoor een declaratieformulier in.

Wat moet u doen:

  • vul het declaratie/specificatie formulier volledig in
  • bevestig de (kassa) bonnen aan het formulier
  • via een enveloppe doet u deze in de brievenbus van de Ark ( Broekdijk 36) of Postvakje van de kerkrentmeesters in de kerk .
  • uitbetaling volgt zo spoedig mogelijk

Het declaratieformulier is hieronder te downloaden. 

Download:  Declaratieformulier