We stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte houdt van ingrijpende gebeurtenissen.

Klik hier om de contactgegevens van u ouderling en/of Diaken te raadplegen.