De (vrijwillige) bijdrage voor de Hamstercommissie, die wordt gebruikt voor het algemeen onderhoud van de kerk, is een aantal jaren geleden vastgesteld door het Fonds Bruchterveld op € 6,00 per jaar.

Echter er zijn nog verscheidene mensen die het oude bedrag nog overmaken van € 5,45. Dit bedrag is ontstaan in 2002 toen er overgegaan is van gulden naar euro.

Als dit bij u het geval is willen wij u vragen dit te verhogen naar € 6,00 en dit ook automatisch te doen als dat nog niet het geval is.

Dat is voor ons én voor u een stuk gemakkelijker! Het bankrekeningnummer is NL37 RABO 0324 9376 52. Alvast bedankt

Voor ijzerafval staat er een container bij Loonbedrijf Veltink aan de Puntweg. Hier kunt u dagelijks ijzer brengen, de container is te herkennen aan de tekst “Kerk”.

Op dit moment bestaat de commissie uit:

Bert Lubbers
Edwin Huisken
Marianne Huisken