De KHV (kerkelijke Hulp Verveling) zorgt dat er iedere kerkdienst iemand aanwezig is die, indien noodzakelijke, de hulpverlening verzorgt.

Coördinatie: Zie ledenportaal.