Bedenk uw kerk

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk.

Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Eén van die goede doelen is ook de plaatselijke kerkelijke gemeente. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze  medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Testament

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan onze kerkelijke gemeente. Als u overweegt om de Protestantse Gemeente Bruchterveld in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament.

U kunt de kerk als (mede)erfgenaam benoemen en bovendien kunt u als een bepaalde aspect van het kerkenwerk vermelden.

U kut de kerk op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat  of door een erfstelling.

Voorbeeldtekst van een legaat is:

“Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente te Bruchterveld een bedrag in contanten groot €……..”

Voorbeeldtekst van een erfstelling:

“Ik benoem tot erfgenaam voor…. deel de Protestantse Gemeente te Bruchterveld”