Op de zaterdagmorgen van 09:00 tot 12:00 uur is er gelegenheid papier te brengen naar de container die staat bij Broekijk,

Op welke zaterdag het papier gebracht kan worden staat in de Kerkklank en op de LeefMee.

Voor ijzerafval staat er een container bij Kerkweg.Deze container staat er continu, zodat u zelf kunt bepalen wanneer u het afval – overdag – stort.