In het ouderlingenoverleg komen ouderlingen en predikant bij elkaar om elkaar te helpen, te ondersteunen, toe te rusten en te bemoedigen in het omzien naar gemeenteleden. Dit omzien is de kerntaak van de ouderlingen. De zorg voor elkaar is de bindende factor voor ons als gemeente van Christus zijn..