Maak gebruik van de mogelijkheid van “Periodieke gift”.

Iedereen die een belastingaangifte doet / laat doen, zoekt naar mogelijke aftrekposten om minder belasting te hoeven betalen. Waarschijnlijk wist u al dat uw giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Bijvoorbeeld: (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend)

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan een goed doel geeft. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op http://pkn.schenkcalculator.nl/ en kijk welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift.

De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.

Klik hier om het formulier te downloaden

De kerkrentmeesters.