Diaconaal Platform Hardenberg

Op 16 februari 2011 heeft op initiatief van de gemeente Hardenberg i.s.m. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS), diaconie Protestantse gemeente Hardenberg- Heemse (PKN) en De Stuw (Maatschappelijke Werk) een startbijeenkomst plaatsgevonden.

Deze bijeenkomst, waarbij met name de diaconieën van de kerken waren uitgenodigd, kende een goede opkomst en stond in het teken van schuldhulpverlening en – preventie.

Tijdens de bijeenkomst zijn de (diaconieën van de) kerken opgeroepen samen een diaconaal platform op te richten. Daarmee zijn de kerken voor andere organisaties beter zichtbaar en komt er voor de gemeente Hardenberg één aanspreekpunt voor de (diaconieën van de) kerken. Bovendien kunnen zij in dat platform samenwerken, ideeën uitwisselen en elkaar tot steun zijn.

Diverse kerken in de gemeente Hardenberg hebben aan deze oproep gehoor gegeven door aan te geven deel te willen nemen in zo’n platform. Voor die samenwerking is ‘Diaconaal Platform Hardenberg (DPH)’ opgericht. Vanuit de verschillende denominaties zijn stuurgroepleden opgegeven, die samen het dagelijks bestuur van het DPH vormen.