De gemeente is ingedeeld in vier wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkouderling, die als ‘wijkhoofd’ contactpersoon is voor de mensen uit zijn/haar wijk. Deze ouderling is ambtsdrager en bezoekt de kerkraadsvergaderingen en het ouderlingenoverleg. In het bezoekwerk wordt de wijkouderling bijgestaan door een aantal bezoekmedewerkers.

Er is naast de kerkenraadsvergaderingen geregeld overleg tussen de ouderlingen en de predikant (het zgn. ouderlingenoverleg) en tussen de ouderlingen en de bezoekmedewerkers. evenals de ouderlingen leggen ook de bezoekmedewerkers een belofte van geheimhouding af.

Mocht u bijstand verlangen vanuit de kerk, of vragen of iets te melden hebben , dan kunt u contact opnemen met de bezoekmedewerker of de wijkouderling van uw eigen wijk. Deze personen zorgen ervoor dat er gepast actie word ondernomen.