Samen zijn we als gemeente de afgelopen tijd opgestaan voor the Home of Hope and Dreams van Gini Pullen en dat is ons gelukt!

Als diaconie zijn we heel blij dat we kunnen vertellen dat er € 1002,40 gespaard is voor dit mooie doel. We willen u/jullie hiervoor hartelijk bedanken